Dokumenty

Smuteční oznámení nakladatele Josefa Richarda Vilímka.

Smuteční oznámení nakladatele Josefa Richarda Vilímka.

Datováno V Praze dne 6. listopadu 1938. Obsahuje detailní popis smutečního rozloučení.

Ve spodním okraji kousek papíru utržen.

Vyvolávací cena
100 Kč (118 Kč)

Aktuální cena
100 Kč (118 Kč)

Začátek aukce:
5. 5. 2023 10:00
Konec aukce:
7. 5. 2023 21:00

Smuteční oznámení spisovatele Jaroslava Vrchlického.

Smuteční oznámení spisovatele Jaroslava Vrchlického.

Oznámení vystavené Sborem obecních starších královského hlavního města Prahy. Datováno V Praze, dne 10. září 1912. Podepsán Dr. Karel Groš, starosta král. hlav. města Prahy. Pouze tištěný text. Vloženo v originální obálce s hlavičkou Presidia rady kr. hl. města Prahy. Adresát psánčerným perem: Důstojný Pán, pan  Bohumil Reichel, farář evanj. Bratrské církve v Praze II., Hálkova ul. 5.

Výborný stav.

Vyvolávací cena
150 Kč (177 Kč)

Aktuální cena
200 Kč (236 Kč)

Začátek aukce:
5. 5. 2023 10:00
Konec aukce:
7. 5. 2023 21:00

Skupina spisovatelů.

Skupina spisovatelů.

Černobílá fotografie, pohlednice se skupinou spisovatelů. Zleva: Karel Nový, paní Frintová, Dr. Bohumil Markalous (Jaromír John), Dr. Josef Cyril Kotrlý, paní Halasová, František Halas, Karel Michl a Vladislav Vančura.

Vyvolávací cena
400 Kč (473 Kč)

Začátek aukce:
5. 5. 2023 10:00
Konec aukce:
7. 5. 2023 21:00

Pět fotografií pro The Czechoslovak Weekly.

(exil, Ripka Hubert) Pět fotografií pro The Czechoslovak Weekly.

1. Dvě fotografie 14,7 x 20,8 cm pro článek "The Czechoslovat ally". Ministr zahraničních věcí Hubert Ripka zahajuje putovní výstavu v Londýně. Výstavu pořádal Klub československo-britského přátelství ve spolupráci s Miniosterstvem zahraničních věcí. Vernisáž proběhla 9. 11. 1944. 2. Tři fotografie pro článek "Czechoslovak shop in London". Rozměry 18,4 x 16,1 cm, 18,7 x 15,8 cm a 20,8 x 15,4 cm. Rok 1944. Fotografie amerických vojáků, námořníka a chlapce v obchodě na Edgward Road. Na každé z fotografií nalepen popis fotografované události. Vloženo v originální obálce. Adresát: The Manager Czechoslovak Weekly, 71 Edgward Road, London, W.2.

Výborný stav.

Vyvolávací cena
300 Kč (354 Kč)

Aktuální cena
300 Kč (354 Kč)

Začátek aukce:
5. 5. 2023 10:00
Konec aukce:
7. 5. 2023 21:00

Konvolut dvou fotografií: Edvard Beneš a Hana Benešová v Londýně.

(exil) Konvolut dvou fotografií: Edvard Beneš a Hana Benešová v Londýně.

1. Hana Benešová a Edvard Beneš u stolu s číšníkem. 2. Hana Benešová u stolu s číšníkem. Rozměry 9 x 13,9 cm. Nedatováno. Fotografie pro týdeník The Czechoslovak Weekly.

Výborný stav.

Vyvolávací cena
150 Kč (177 Kč)

Začátek aukce:
5. 5. 2023 10:00
Konec aukce:
7. 5. 2023 21:00