Autogramy, Korespondence

Dopisnice pro Vladimíra Nopa.

Dopisnice pro Vladimíra Nopa.

Kobzáň, Jan (1901 - 1959)

Adresát: TiR. Ph.C. Vladimír Nop, Zborovice u Kroměříže. Razítko, prošlé poštou. Bez místa odeslání, dle razítka Vizovice. Datováno 12.7. 44. Omlouvá se, že svou cestu na Soláň musí odložit, přijede později. Psáno po jedné straně černým perem.

Cena: 45 Kč


Vzkaz na kartičce.

Vzkaz na kartičce.

Hanuš, Otakar (1890 - 1940)

Nedatováno, bez místa odeslání. Psáno po jedné straně černým perem. Prosí přítele, aby přiloženou zprávu upravil, anebo ji otiskl, bude-li místo, celou.

Cena: 56 Kč


Dopisnice Vladimíru Nopovi.

Dopisnice Vladimíru Nopovi.

Kobzáň, Jan (1901 - 1959)

Datováno 24.4. 44. Razítko, prošlé poštou. Adresát: Pan Ph. C. Vlad. Nop, Zborovice u Kroměříže. Kobzáň děkuje Nopovi za dopis. Štoček s nátisky pošle teprve po 1.5. Prosí Nopa, aby nezasvěcoval ostatní lidi do jejich záležitostí. Má hodně práce, a proto šetří řádky i inkoust. Psáno po jedné straně černým perem.

Cena: 59 Kč


Dopisnice pro Vladimíra Nopa.

Dopisnice pro Vladimíra Nopa.

Kobzáň, Jan (1901 - 1959)

Adresát: Pan Ph.C.V. Nop, Zborovice u Kroměříže. Razítko, prošlé poštou. Datováno 17./6. 1943. Bez místa odeslání, dle razítka Zlín. Jan Kobzáň popisuje stěhování na chalupu v Jesenné. Slibuje Nopovi poslání kreseb, dřevoryt musí ještě počkat. Prosí, aby se nezlobil. Psáno po jedné straně černým perem.

Cena: 59 Kč


Dopis Vladimíru Nopovi.

Dopis Vladimíru Nopovi.

Kobzáň, Jan (1901 - 1959)

Bez místa odeslání, datováno 23.5. 44. Kobzáň se omlouvá za promeškanou schůzku. Kresby nechal u pana Adolfa Šišky, štoček je také v Kroměříži. Doufá,že se brzy osobně setkají, poznají se a že si Nop vybere kresby, které by nejlépe zapadly do jeho sbírky. psáno po jedné straně na stroji, podpis černým perem.

Na papíře skvrnky vlhka.

Cena: 59 Kč


Dopis pro Vladimíra Nopa.

Dopis pro Vladimíra Nopa.

Kobzáň, Jan (1901 - 1959)

Datováno Jesenná 10.3. 46. Děkuje za zaslání daru, hodí se hlavně teď, kdy je manželka v porodnici ve Zlíně. Píše, že učitelování pověsil na hřebík a výtvarničí, možná i něco napíše. Dále popisuje svou účast v odboji a potíže s gestapem, unikli náhodou smrti, spousta chalup byla vypálena. Popisuje, co vše vytvořil, mimo jiné portréty velitelů, pět praporů. Na závěr prosí, aby se Nop nezapomněl ozvat, třeba bude potřebovat nové ex libris. Jen ať mu napíše, co napsat před jméno za titul, minule ho s titulem JUC znehodnotil. Psáno na stroji po dvou stranách, podpis černým perem. 

Cena: 59 Kč


Dopis Vladimíru Nopovi.

Dopis Vladimíru Nopovi.

Kobzáň, Jan (1901 - 1959)

Bez místa odeslání, datováno 13.4. 44. Kobzáň potvrzuje přijetí zásilky, křižovala se s jeho. Zve Nopa do Kroměříže, mohli by se sejít v kavárně, přivezl by kresby k nahlédnutí a vybrání a štoček. Druhé ex libris udělá jako dřevoryt. Bude mu vyprávět, jak je to s výtvarnictvím bledé. V dopise také potvrzuje, že zná paní Karlu Mahenovou, vdovu po spisovateli Jiřím Mahenovi. Nechtěl se ale zdržovat korespondováním. Psáno po jedné straně na stroji, korektury a podpis červenou pastelkou.

Cena: 59 Kč


Dopis redaktoru Národní Demokracie.

Dopis redaktoru Národní Demokracie.

Hanuš, Otakar (1890 - 1940)

Bez místa odeslání, nedatováno. Psáno po jedné straně černým perem. Posílá redaktorovi svou knihu a prosí, aby se o ní zmínil v listu Národní Demokracie.

Cena: 89 Kč


Dopis Vladimíru Nopovi.

Dopis Vladimíru Nopovi.

Kobzáň, Jan (1901 - 1959)

Datováno 7.5. 44, bez místa odeslání. Kobzáň se omlouvá Nopovi, že popletl jeho titul na ex libris. Zároveň mu slibuje předání štočku, kreseb a dřevorytu. Bude v Kroměříži kolem 20. t.m. Pokud ne, manželka pojede do Kroměříže dřív, nechá mu je někde a nebo se mohou sejít v kavárně, buď s ní, s dědečkem a nebo s ním. Děkuje za předání věcí v Brně. Paní K.M. (Karla Mahenová, vdova po spisovateli Jiřím Mahenovi) se zavděčil. Psáno po jedné straně černým perem. 

Cena: 89 Kč


Dopis Ludvíku Kunderovi.

Dopis Ludvíku Kunderovi.

Plešák, Miroslav (1934)

Bez místa odeslání (Gottwaldov). Datováno 30.3. 1979. Psáno na hlavičkovém papíře Divadla pracujících. Jedna strana na stroji. Plešák informuje Kunderu o uzavření smlouvy a o výši honoráře. Žádá ho, jestli by koncem srpna a nebo začátkem září nepronesl pár slov k hercům. Podpis modrým perem.

Cena: 89 Kč


Navštívenka se vzkazem.

Navštívenka se vzkazem.

Vele, Ladislav (1906 - 1953)

Navštívenka profesora, akademického malíře Ladislava Vele. Bez místa odeslání (Pardubice), datováno 30. května 45. Psáno po jedné straně tužkou. Ladislav Vele zdraví Vladimíra Nopa, doufá, že ve zdraví přežil nejhorší dny. Přikládá grafický pozdrav.

Cena: 73 Kč


Vizitka se sdělením.

Vizitka se sdělením.

Mařánek, Jiří (1891 - 1959)

Vizitka a natištěným jménem. Na druhé straně sdělení černým perem pro neznámého redaktora. Nedatováno.

Cena: 92 Kč


Pohlednice pro Ludvíka Kunderu.

Pohlednice pro Ludvíka Kunderu.

Slavík, Ivan (1920 - 2002)

Barevná pohlednice s velikonočním zátiším. Známka, razítko, prošlé poštou. Bez místa odeslání, dle razítka Hořovice. Datováno IV/1979. Adresát: Pan Ludvík Kundera s rodinou, Kunštát n/Mor. 124, 679 72. Slavík přeje veselé Velikonoce. Psáno po jedné straně modrým perem.

Cena: 96 Kč


Vizitka se vzkazem.

Vizitka se vzkazem.

Kaminský, Bohdan (1859 - 1929)

Vizitka s natištěným jménem spisovatele, 7,3 x 11,6 cm. Psáno po jedné straně černým perem. Datováno Kr. Vinohrady 20/V 1925. Kaminský přeje Uhlířovi vše nejlepší a pozdravuje ho.

Sbírka Dr. Jaromíra Uhlíře, redaktora Národních Listů.

Cena: 99 Kč


Pohled Ludvíku Kunderovi.

Pohled Ludvíku Kunderovi.

Binek, Jiří

Pohled z Karlových Varů. Známka, razítko, prošlé poštou. Dle razítka datum odeslání 12.3. 1979. Psáno modrým perem. Binek zdraví ze svého léčení v Karlových Varech.

Cena: 104 Kč


Dopis Ludvíku Kunderovi.

Dopis Ludvíku Kunderovi.

Cikánek, Milan

Psáno na hlavičkovém papíře Divadla Vítězslava Nezvala v Karlových Varech, jedna strana na stroji. Datováno Karlovy Vary dne 14. III. 1979. Milan Cikánek, šéf uměleckého souboru, informuje Ludvíka Kunderu o zahájení zkoušek. Podpis Milana Cikánka modrým perem.

Cena: 104 Kč


Pozdrav Ludvíku Kunderovi.

Pozdrav Ludvíku Kunderovi.

Dadák, Oldřich (1934)

Psáno po jedné straně modrým perem na kartonovém výstřižku z kalendáře. Adresát: Vážený pan Ludvík Kundera, Dimitrovova 12, Brno. Adresa opravena poštou. Známky, razítko, prošlé poštou. Datováno 19.8. 71. Pod textem malý náčrtek. Nalepena koláž.  

Cena: 104 Kč


Korespondenční lístek Ludvíku Kunderovi.

Korespondenční lístek Ludvíku Kunderovi.

Gála, Antonín (1905 - 1997)

Datováno 28/10 81. Známka, prošlé poštou. Adresát: Pan Ludvík Kundera, spisovatel, náměstí Kunštát. Odesílatel: Antonín Gála, Bělohorská 39, Brno 636 00. Spisovatel Gála píše Kunderovi, že ho navštíví. Zároveň ho coby obdivovatele Františka Halase prosí, aby se účastnil pouti k Halasově hrobu u příležitosti jeho nedožitých 80-tých narozenin a pronesl tu pár slov o jeho díle a vztahu ke Kunštátu. Na korespondenčním lístku poznámka od Ludvíka Kundery: Došlo pozdě !

Cena: 104 Kč


Dopis Ludvíku Kunderovi.

Dopis Ludvíku Kunderovi.

Heřman, Zdeněk (1934 - 1996)

Datováno Praha, 26. X. 1981. Psáno po jedné straně černým perem. Posílá Kunderovi pár svých věcí, humorně žádá o přečtení. Doufá, že se v Kunštátě uvidí. Dole poznámka Ludvíka Kundery: Došlo pozdě !

Cena: 104 Kč


Dopis Vladimíru Nopovi.

Dopis Vladimíru Nopovi.

Kobzáň, Jan (1901 - 1959)

Bez místa odeslání, datováno 23./3. 43. Psáno po jedné straně černým perem. Kobzáň se omlouvá, že odepisuje pozdě. Před měsícem končilo ve škole pololetí, a tak měl hodně práce s předáváním dílny na učňovské škole. Do prázdnin nebude učit, léčil se s katarem hrtanu a léčí si sluch. Slibuje, že ex libris udělá, ale prosí o čas na přemýšlení o námětu. Myslí na něco zbojnického, Ondrášského. psáno po jedné straně černým perem.

Skvrnky vlhka.

Cena: 104 Kč