Knihy, Knihy o knihách

Pětisté výročí knihtisku jsme oslavili prací.

Pětisté výročí knihtisku jsme oslavili prací.

Praha, Spolek Typografia, filiálka v Praze VII, 1940. OBr., Volně vložené archy, 31 s. Ilustrace Karel Svolinský. Typografická úprava Jindra Vichnar. Přiložena pozvánka na XXII. řádnou valnou hromadu v roce 1940 a pozvánka na přednášku : Proč nutno práci typograů hodnotit jako práci převážně duševní. Tisk pro účastníky valné hromady a příznivce Spolku.

Výborný stav.

Cena: 52 Kč


O knize antické.

O knize antické.

Müller, Karel

Praha, Václav Petr, 1943. Svazky Úvah a studií svazek 82. OBr., 30 (1) s.

Výborný stav.

Cena: 59 Kč


Das wahre Gesicht des Verlagsbuchhandels.

Das wahre Gesicht des Verlagsbuchhandels.

Unwin, Stanley (1884 - 1968)

Stuttgart, C.E. Poeschel, 1927. Clpl. vazba , 352 (4) s. Na předsádce Exlibris Vlastimil Vokolek, dřevoryt od Vlastimila Vokolka.

Cena: 74 Kč


Zákazník v knihtiskárně Politka.

Zákazník v knihtiskárně Politka.

Škvor, Vilém (1886 - 1961)

Praha, Politika, 1936. OBr., fólie, 50 (3) s, Čb. obrazové přílohy. Ilustrace a úprava A. Hering. Frontispis J. Štička. Vydáno u příležitosti XII. bibliofilského večera, konaného v sobotu 7. listopadu 1936 v Národním domě na Královských Vinohradech. Celkem 2500 výtisků, z toho 500 číslováných. Tento výtisk č. 271.

Bubla 5071.

Výborný stav.

Cena: 101 Kč


Průvodce výstavou knižní kultury doby nové i staré.

Průvodce výstavou knižní kultury doby nové i staré.

Praha, Mezinárodní sjezd knihovníků, 1926. OBr., 336 ( 30) s., vyobrazení v textu. Sestavil Dr. A. Dolenský. Příručka pro výstavy mezinárodního sjezdu knihovníků a přátel knihy od 28. června do 7. července 1926 v Praze.

První strana obálky oddělena od hřbetu.

Cena: 104 Kč


Kniha potřebuje reklamu.

Kniha potřebuje reklamu.

Branald, Adolf (1910 - 2008)

Praha, Spolek českých bibliofilů, 1988. OBr., volně vložené listy, 44 s. Ilustrace v textu. Grafická úprava Václav Bláha. Celkem 850 výtisků. Neprodejná prémie SČB na rok 1985.

Výborný stav.

 

Cena: 111 Kč


Prvých padesát roků trvání knihtiskárny Státního nakladatelství.

Prvých padesát roků trvání knihtiskárny Státního nakladatelství.

Praha, Státní nakladatelství, 1926. OBr., 204 s. Vložena mapa s umístěním Státní tiskárny od roku 1776. Napsáno ke 150. výročí založení tiskárny.

 

Cena: 119 Kč


Polygrafický slovník. Dictionary of Printing Terms.

Polygrafický slovník. Dictionary of Printing Terms.

Praha, Státní nakldatelství technické literatury, 1976. Clpl. vazba s ražbou, pap. přebal, 654 s. Sestavili Antonín Rambousek a Antonín Pešek s kolektivem. Text anglický, německý, ruský, holandský, italský a český. Grafická úprava, vazba a přebal Oldřich Hlavsa. Druhé vydání.

Cena: 119 Kč


O knihovně a jejím uspořádání.

(Konůpek Jan) O knihovně a jejím uspořádání.

Ing. Švehla, Stanislav (1881 - 1945)

Praha, Vilém Šmidt, 1942. Rukověť milovníka knih svazek II. OBr., volně vložené listy, 45 (2) s. Dvě ilustrace a obálka Jan Konůpek. Typografie autor.

Obálka opotřebována.

 

Cena: 137 Kč


Dějiny českého knihtisku. Ukázkový arch.

Dějiny českého knihtisku. Ukázkový arch.

Zíbrt, Čeněk (1864 - 1932)

Mladá Boleslav, Hejda a Zbroj, 1934. Bez obálky, volné archy papíru, str. 41 - 48. Ukázkový arch pro účastníky VI. sjezdu moravských knihomilů v Přerově dne 20. května 1934. Celkem 160 výtisků.

Cena: 148 Kč


Knížka o čtení praktickém.

Knížka o čtení praktickém.

Brno, Kočí, 1924. OBr., 136 (6) s. 

Na hřbetě název zelenou propiskou.

Cena: 148 Kč


Česká bibliografie za rok 1894. Nové řady ročník VI.

Česká bibliografie za rok 1894. Nové řady ročník VI.

Praha, Spolek českoslovanských knihkupeckých účetních, 1895. Clpl., 234 (2) s. Sestavil Josef Springer.

Cena: 163 Kč


Česká kniha v minulosti a její výzdoba.

Česká kniha v minulosti a její výzdoba.

Horák, František (1911 - 1983)

Praha, František Novák, 1948. Edice Naše poklady. Plpl. vazba s ražbou a zlacením, 253 s. 145 čb. vyobrazení. Jedna barevná příloha.

Cena: 163 Kč


Ročenka českých knihtiskařů 1911.

Ročenka českých knihtiskařů 1911.

Praha, Spolek faktorů knihtiskáren a písmolijen pražských, 1910. Clpl. s ražbou, 294 s. + LXIV s. insertní část, mnoho obrazových příloh, vyobrazení v textu. Přiloženy čtyři rozkládací tabulky. Dekorativní vignety Otakar Štáfl. Uspořádali Emil Geistlich a Josef Mrkvička.

Některé listy uvolněny ve hřbetě.

Cena: 208 Kč


Olomouc v dějinách knihtisku moravského od jeho prvopočátků až ku zřízení stálé čes. knihtiskárny (1466 - 1870).

(autogram) Olomouc v dějinách knihtisku moravského od jeho prvopočátků až ku zřízení stálé čes. knihtiskárny (1466 - 1870).

Martinčík, Richard (1875 - 1959)

Olomouc, n.vl., 1928. OBr. se štítkem, červená varianta. 16 s. Vydáno pro účastníky prvé schůzky moravských bibliofilů a exlibristů v Olomouci dne 17. května 1928. Celkem 50 výtisků na ručním papíře Zanders. Za textem věnování autora Aloisovi Foskovi s datem 17/V 1928.

Sáňka 1739.

Výborný stav.

Cena: 208 Kč


Slovanský katalog bibliografický za rok 1878.

Slovanský katalog bibliografický za rok 1878.

Praha, Spolek českoslovanských knihkupců, 1879. OBr. 69 s. bibliografie české + 112 s. bibliografie polské + 10 s. bibliografie maloruské + 2 s. bibliografie lužickosrbské + 4 s. bibliografie slovinské + 12 s. bibliografie chorvatské + 10 s. bibliografie srbské. Redakce A. Michálek a Jar. Klouček.

Obálka poškozená. Nerozřezáno.

Cena: 208 Kč


Časopis československých knihovníků. Ročník VII. 1928.

Časopis československých knihovníků. Ročník VII. 1928.

Praha, Spolek československých knihovníků a jejich přátel, 1928. Plpl. vazba, původní pap. obálky vevázány, 282 s.

Cena: 208 Kč


Slovanská knihověda. Ročník I., č. 3. - 4.

Slovanská knihověda. Ročník I., č. 3. - 4.

Praha, Československá společnost knihovědná, 1931. OBr., 75 s. (str. 83 - 158). Redigoval Z. Tobolka. 

Poškozená obálka, hřbet chybí.

Cena: 208 Kč


Aventinum a jeho knižní výtvarníci.

Aventinum a jeho knižní výtvarníci.

Štorch-Marien, Otakar (1896 - 1973)

Praha, Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1967. Obolos svazek 25. OBr., volně vložené listy, 30 (2) s. Grafická úprava Stanislav Odvárko. Celkem 600 výtisků.

Výborný stav.

Cena: 303 Kč


O některých anglických bibliofilech a trochu i o sobě.

O některých anglických bibliofilech a trochu i o sobě.

Obrátil, Karel Jaroslav (1866 - 1945)

Praha, n. vl., 1929. OBr., 81 (2) s. Přednáška Spolku Českých Bibliofilů v Praze 4. března 1929. Celkem 400 číslovaných výtisků, z toho 30 na pravém japanu a 370 na ručním italském pap. Pordenone. Tento výtisk na Pordenone, č. 227.

Sáňka 1853.

Cena: 242 Kč