Kresby

Bez názvu.

Bez názvu.

Štorm, Břetislav (1907 - 1960)

Kresba tužkou 6,7 x 12,1 cm. Nesignováno, nedatováno. Dle poznámky rok 1933. Na zadní straně poznámka tužkou. Na kresbě nalepen štítek se jménem autora a datací.

Chagall XVII, str. 99 - 100.

Cena: 96 Kč


Hlava dívky.

Hlava dívky.

Bílek, Alois (1887 - 1961)

Kresba tužkou 24,5 x 18,5 cm. Signováno vlevo dole tužkou, nedatováno.

Chagall I., str. 161.

Pozůstalost Aloise Bílka.

Cena: 349 Kč


Kytice.

Kytice.

Bílek, Alois (1887 - 1961)

Barevný akvarel 40,2 x 26,8 cm. Nesignováno, nedatováno.

Chagall I., str. 161.

Pozůstalost Aloise Bílka.

Cena: 697 Kč


Návrh vitráže.

Návrh vitráže.

Bílek, Alois (1887 - 1961)

Barevná kresba 30 x 24 cm. Signováno vpravo dole tužkou, nedatováno. Montováno na karton.

Chagall I., str. 161.

Pozůstalost Aloise Bílka.

Cena: 3 502 Kč


Krajina.

Krajina.

Bílek, Alois (1887 - 1961)

Kresba tužkou 32,8 x 45 cm. Signováno vpravo dole tužkou, nedatováno. Přilepeno na papír.

Chagall I., str. 161.

Pozůstalost Aloise Bílka.

Cena: 890 Kč


Plachetnice.

Plachetnice.

Albich, Milan (1925 - 2000)

Kresba tuší 18 x 26,2 cm. Signováno a datováno vlevo dole tuší Albich 11/5ú57. Pasparta.

Chagall I., str. 30 - 31.

Pasparta opotřebována.

 

Cena: 301 Kč


Karikatura. Mussolini, Hitler, Stalin.

Karikatura. Mussolini, Hitler, Stalin.

Hoffmeister, Adolf (1902 - 1973)

Kresba tuší 16,4 x 15,5 cm. Nesignováno, nedatováno. Rám, pasparta, sklo. Vzadu potvrzení pravosti od Doc. Jiřího Josefíka. Znalecké razítko.

Chagall III, str. 197 - 198.

Cena: 4 452 Kč


Erotická kresba.

Erotická kresba.

Barevná kresba 8,9 x 9,3 cm. Nesignováno, nedatováno. Montováno na karton.

Cena: 148 Kč


Akt.

Akt.

Barevná kresba 10 x 10,3 cm. Nesignováno, nedatováno. Montováno na karton.

Cena: 148 Kč


Dáma v klobouku.

Dáma v klobouku.

Barevná kresba 12,7 x 9,6 cm. Nesignováno, nedatováno. Montováno na karton.

Cena: 119 Kč


Dáma.

Dáma.

Barevná kresba 11,7 x 7,8 cm. Neadatováno, nesignováno. Montováno na karton.

Cena: 74 Kč


Akty.

Akty.

Barevná kresba 12,2 x 8,9 cm. Nesignováno, nedatováno. Montováno na karton.

Cena: 200 Kč


Podzim.

Podzim.

Barevná kresba 13,1 x 9,1 cm. Nesignováno, nedatováno. Montováno na karton. 

Cena: 148 Kč


Generální úklid.

(kresba, autogram) Generální úklid.

Vodňanský, Jan (1941 - 2021)

Praha, Mladá fronta, 1991. OBr. eloxovaná, 233 (6) s. Ilustrace Helena Wernischová. Obálka s použitím kresby ilustrátorky a grafická úprava Bedřich Skála. Na patitulu kresba Jana Vodňanského perem. Na titulním listě podpis autora.

První vydání. Výborný stav.

Cena: 304 Kč


Erotická kresba.

Erotická kresba.

Kolorovaná kresba tuší 12 x 6,3 cm. Nesignováno, nedatováno. Montováno na karton.

Cena: 304 Kč


Na louce.

Na louce.

Barevná kresba 8,3 x 9,5 cm. Nesignováno, nedatováno.

Cena: 119 Kč


Cirkus.

Cirkus.

Kolorovaná kresba tuší 16,5 x 13 cm. Nesignováno, nedatováno. Vpravo dole název.

Cena: 200 Kč


Erotická kresba.

Erotická kresba.

Barevná kresba 10,3 x 8,6 cm. Nesignováno, nedatováno. Montováno na karton.

Cena: 252 Kč


Erotická kresba.

Erotická kresba.

Barevná kresba 12 x 12 cm. Nesignováno, nedatováno. Montováno na karton.

Cena: 304 Kč


Ilustrace pro přílohu Zpráv SČB.

Ilustrace pro přílohu Zpráv SČB.

Svolinský, Karel (1896 - 1986)

Kresba perem tuší 11,2 x 12,8 cm. Signováno perem dole uprostřed, nedatováno. Rok 1955. Pasparta. Na paspartě nalepena reprodukce kresby. Vyšlo jako příloha Zpráv SČB č. 5, září 1955: Spolek českých bibliofilů Methodu Kalábovi k sedmdesátým narozeninám. Praha, SČB, 1955. Reprodukováno na straně 51.

 

Cena: 787 Kč