In memoriam Bedřich Beneš Buchlovan.

Kubíček, Ruda (1890 - 1982)

Arch papíru. Vlevo linoryt 14,1 x 9,6 cm, signováno vpravo dole v desce a tužkou Ruda Kubíček. Vpravo tištěný text. 

Chagall VI., str. 375 - 376.


In memoriam Bedřich Beneš Buchlovan.

Kategorie:
Příležitostná a užitková grafika.

  Cena
59 Kč (vč. DPH)
  Dostupnost
prodáno