Aukce

Texty.

Texty.

Štyrský, Jindřich (1899 - 1942)

Praha, Argo, 2007. Plpl. vazba, 244 (2) s. Sestavili Lenka Bydžovská a Karel Srp. Bibliografie textů Štyrského Polana Bregantová. Černobílé fotografie v textu. Grafická úprava Luboš Drtina.

Výborný stav.

Vyvolávací cena
500 Kč (591 Kč)

Začátek aukce:
21. 10. 2022 10:00
Konec aukce:
23. 10. 2022 20:00

10 ex libris Vladimíra Tesaře.

10 ex libris Vladimíra Tesaře.

Tesař, Vladimír (1924 - 2008)

Bez údajů, 2001. OBr. Vloženo deset barevných linorytů Vladimíra Tesaře. Vše signováno a datováno vpravo dole tužkou. Exemplář č. 82/100.

Výborný stav.

Vyvolávací cena
1 000 Kč (1 182 Kč)

Začátek aukce:
21. 10. 2022 10:00
Konec aukce:
23. 10. 2022 20:00

Lampa v Tournonu.

(Demel Karel) Lampa v Tournonu.

Tomeš, Jan Marius (1913 - 2010)

Praha, Památník národního písemnictví pro Spolek českých bibliofilů, 1990. OBr., volně vložené archy, 29 s. Dvě barevné kombinované techniky signované tužkou Karel Demel. Typografická úprava Aleš Krejčí. Celkem 200 výtisků na ručním losínském papíře.

Výborný stav.

Vyvolávací cena
2 900 Kč (3 335 Kč)

Začátek aukce:
21. 10. 2022 10:00
Konec aukce:
23. 10. 2022 20:00

Z dálky času.

(autogram) Z dálky času.

Tomeš, Jan Marius (1913 - 2010)

Praha, Spolek českých bibliofilů, 1997. Pupilla svazek 15. OBr., volně vložené archy, 17 (1) s. Ilustrace signovaná tužkou Markéta Králová. Typografie Martin Dyrynk. V tiráži podpis autora a typografa. Celkem 200 číslovaných a autory podepsaných výtisků na přírodně čerpaném chamois papíru. Tento výtisk č. 11.

Vložen seznam dosud vydaných titulů v edici Pupilla.

 

Vyvolávací cena
300 Kč (354 Kč)

Začátek aukce:
21. 10. 2022 10:00
Konec aukce:
23. 10. 2022 20:00

Výlet k nádražní hale.

(autogramy, Cihlář Michal) Výlet k nádražní hale.

Topol, Jáchym (1962)

Praha, Martin Dyrynk, 1994. Slza svazek XXII. OBr., volně vložené archy, 25 (1) s. Dva barevné linoryty signované a datované tužkou Michal Cihlář. Typografie Martin Dyrynk. Za titulním listem ručně psaný text od Jáchyma Topola. V tiráži podepsáni Martin Dyrynk, Michal Cihlář a Jáchym Topol. Soukromý tisk k Novému roku 1995. Celkem 350 číslovaných výtisků, z toho 212 na ručně čerpaném velkolosínském chamois papíru. Tento výtisk  jeden z nich, č. 79.

Výborný stav.

Vyvolávací cena
900 Kč (1 063 Kč)

Aktuální cena
900 Kč (1 063 Kč)

Začátek aukce:
21. 10. 2022 10:00
Konec aukce:
23. 10. 2022 20:00

Ďáblova zahrádka aneb přírodopis strašidel.

Ďáblova zahrádka aneb přírodopis strašidel.

Váchal, Josef (1884 - 1969)

Praha, Paseka, 1992. Knihy Josefa Váchala svazek 2. Clpl. vazba s kresbou, pap. přebal. 307 (8) s. Doslov Jan K. Čeliš. Barevné obrazové přílohy. Obálka, vazba a grafická úprava Aleš Krejča.

Výborný stav.

Vyvolávací cena
1 000 Kč (1 182 Kč)

Začátek aukce:
21. 10. 2022 10:00
Konec aukce:
23. 10. 2022 20:00

Svatba  v Absint baru.

(Štyrský Jindřich) Svatba v Absint baru.

Vachek, Emil (1889 - 1964)

Praha, Sfinx, Bohumil Janda, 1933. Nové cíle svazek 565. OBr., 278 (1) s. Fotomontážní obálka Jindřich Štyrský. Grafická úprava A. B. Kohout. Třetí vydání.

Výborný stav.

Vyvolávací cena
1 000 Kč (1 182 Kč)

Aktuální cena
1 000 Kč (1 182 Kč)

Začátek aukce:
21. 10. 2022 10:00
Konec aukce:
23. 10. 2022 20:00

Rukopis knihy Jak se dělá chlapec, část II.

(Havel Václav, antisemitismus) Rukopis knihy Jak se dělá chlapec, část II.

Vaculík, Ludvík (1926 - 2015)

Originální rukopis knihy. Psáno srpen 1988 - březen 1993. Vloženo v kartonových deskách a v originální kartonové obálce. Na obálce spisovatelem napsáno: "Jožinov, zápisy 1988 - 1993. Jak se dělá chlapec - původní zápisy". Psáno černým perem. Na zadní straně obálky dvě razítka Ludvíka Vaculíka. Desky spisovatel nadepsal modrým perem: "Jožin (první zápisy 1988 - 1993). (Jak se dělá chlapec)". Rukopis: 114 (13) s. Převážně psáno na stroji, strana 86 psána černým perem a strany 88 - 94 tužkou. Stránky ručně číslovány černým perem, tužkou a zeleně. Strany 110 - 114 nečíslovány. Na čtyřech stranách rukopisu podpis autora černým perem. Rukopis obsahuje Vaculíkovy korektury. Psáno na různých papírech o velikosti A4. Některé listy už dříve použity za jiným účelem. Na straně 45 DOPIS VÁCLAVA HAVLA modrým perem, bez datace. Z těch zajímavějších např. strana 20 - 21 článek Josefa Císařovského o Bohumíru Matalovi. Strana 23 tištěné vstupní prohlášení volného tvůrčího sdružení Otevřený dialog z 8. 8. 1988. Uveddeno devět zakládajících členů, např. Petr Oslzlý, Joska Skalník, Jaroslav Kořán aj. Strana 36 a 39 antisemitský dopis Emilia Kalisty, předsedy Kruhu přátel standantenführera Havla - Vaňky. Strana 37 Vaculíkův dopis Federálnímu ministerstvu vnitra z 24. 5. 1989. Strana 41  tři vzkazy od Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Vzkazy psány na stroji, podepsány modrým perem. 2x Zikmund, 1x Hanzelka. Strana 42 a 92 dopisy Ivana Hoffmana, podepsány modrým perem. Strana 43 a  44 dopis Ludvíka Vaculíka prokurátorovi. Datováno 5. 7. 1989. Strana 46 dopis spisovatelky Lenky Procházkové přátelům. Na straně 64 záznamy o měření tlaku. Uvedena jména účastníků, např. František Pavlíček, Sergej Machonin, Ján Mlynárik, Karel Kosík, Ludvík Vaculík aj. Psáno modrým perem. Na straně 65 dopis Ludvíka Vaculíka Občanskému fóru. Datováno Praha, 29. 1. 1990. Přeškrtnuto, podpis černým perem. Strana 75 dopis Literární redakce HRLDU Československého rozhlasu. Strana 76 dopis Českého literárního fondu o zvýšení důchodu. Datováno 10. 12. 1990. Na straně 77 dopis Petra Hájka, tehdejšího šéfredaktora časopisu Reflex. Podepsáno modrým perem. Na straně 79 razítko Ludvíka  Vaculíka. Na straně 92 nakreslen tužkou plánek cesty, Vaculíkova ruka. Na straně 100 tištěný text: Charta 77 k situaci v Kubánské republice. Na straně 102 dopis šéfredaktora Reflexu Ivana Lampera. Podpis zeleným perem. Na některých listech dětské kresby. Podle spisovatelova syna, vznikl tento rukopis jako první, část I. byla dopsána později. Jména postav byla změněna a pasáže upraveny.

Provenience: syn Ludvíka Vaculíka, Josef. Unikát ! Výborný stav. Vaculík, Ludvík: Jakl se dělá chlapec. Brno, Atlantis, 1993.

Vyvolávací cena
15 000 Kč (17 723 Kč)

Aktuální cena
17 000 Kč (20 086 Kč)

Začátek aukce:
21. 10. 2022 10:00
Konec aukce:
23. 10. 2022 20:04

Nemocná dívka.

(Štyrský Jindřich) Nemocná dívka.

Vančura, Vladislav (1891 - 1942)

Praha, Rudolf Škeřík, 1928. Plejada svazek 6. OBr., 68 (1) s. Obálka Jindřich Štyrský. Kromě výtisků na papíře Antikí vyšlo 50 výtisků na ručním papíře Van Gelder podepsaných autorem a číslovaných 1 - 50 a 250 výtisků na papíře Japan Banzay číslovaných 51 - 251. Tento výtisk na Antiku.

Sáňka 2099. Vloemans 149. Primus 89. 

Výborný stav.

Vyvolávací cena
250 Kč (295 Kč)

Aktuální cena
250 Kč (295 Kč)

Začátek aukce:
21. 10. 2022 10:00
Konec aukce:
23. 10. 2022 20:00

Učitel a žák.

(Obrtel Vít) Učitel a žák.

Vančura, Vladislav (1891 - 1942)

Praha, Rudolf Škeřík, 1927. Plejáda svazek 2. Clpl. vazba s ražbou a zlacením., kapitálek, pap. obálka vevázána. 65 (1) s. Obálka a vazba Vít Obrtel. Kromě vydání na papíře Antik vyšlo 50 číslovaných a autorem podepsaných výtisků na ručním papíře Van Gelder a 200 číslovaných výtisků na papíře Japan Banzay. Tento výtisk na japanu, č. 110. 

Sáňka 2104. Primus 54. Vloemans 106.

Výborný stav.

Vyvolávací cena
350 Kč (414 Kč)

Začátek aukce:
21. 10. 2022 10:00
Konec aukce:
23. 10. 2022 20:00

Nemocná dívka.

(Obrtel Vít) Nemocná dívka.

Vančura, Vladislav (1891 - 1942)

Praha, Rudolf Škeřík, 1928. Plejada svazek 6. Clpl. vazba s ražbou a zlacením, kapitálek, 68 (1) s. Vazba Vít Obrtel. Kromě vydání na papíře Antik vyšlo 50 výtisků na pap. Van Gelder číslovaných 1 - 50 a podepsaných autorem a 250 výtisků na papíře Japan Banzay číslovaných 51 - 300. Tento výtisk na japanu, č. 180.

Sáňka 2099. Vloemans 149. Primus 89.

Výborný stav.

 

 

Vyvolávací cena
400 Kč (473 Kč)

Začátek aukce:
21. 10. 2022 10:00
Konec aukce:
23. 10. 2022 20:00

Věčnej mumraj.

(autogramy) Věčnej mumraj.

Vodňanský, Jan (1941 - 2021)

Praha, Spolek českých bibliofilů, 1996. Pupilla svazek 14. OBr., volně vložené archy, 17 (1) s. Ilustrace signovaná tužkou Zdeněk Netopil. Typografie Martin Dyrynk. V tiráži podpis autora a typografa. Celkem 250 číslovaných a autory podepsaných výtisků na přírodním chamois papíře. Tento výtisk č. 75.

 

Vyvolávací cena
300 Kč (354 Kč)

Aktuální cena
300 Kč (354 Kč)

Začátek aukce:
21. 10. 2022 10:00
Konec aukce:
23. 10. 2022 20:00

Osel a stín.

Osel a stín.

Voskovec, Jiří (1905 - 1981), Werich, Jan (1905)

Praha, Arnošt Lamač, 1933. OBr., nestr. (28 s.). Divadelní program. Texty např. Voskovec&Werich, Jindřich Honzl, Jaroslav Ježek. Čb. fotografie a ilustrace v textu, reklamy. Ilustrace např. František Muzika.

Výborný stav.

Vyvolávací cena
300 Kč (354 Kč)

Aktuální cena
300 Kč (354 Kč)

Začátek aukce:
21. 10. 2022 10:00
Konec aukce:
23. 10. 2022 20:00

1. Originální matrice leptu. 2. Z knih Josefa Adamce.

1. Originální matrice leptu. 2. Z knih Josefa Adamce.

Weiser, Josef (1914 - 1994)

1. Originální matrice leptu 11,6 x 4,4 cm k exlibris Z knih Josefa Adamce. 2. Z knih Josefa Adamce. Lept s podtiskem 11,6 x 4,4 cm. Signováno vlevo dole v desce a vpravo dole tužkou. Rok 1982. Exlibris vzniklo dle poznámky vzadu 6. 9. 82 ve 23 kusech.

Unikát.

Vyvolávací cena
300 Kč (354 Kč)

Začátek aukce:
21. 10. 2022 10:00
Konec aukce:
23. 10. 2022 20:00

Knížka o papíru.

Knížka o papíru.

Zeman, František

Praha, Společnost přátel starožitností, 1947. Stopami věků č. 18. OBr., 93 (5) s. Ilustrace a čb. fotografie v textu.

Uvolněno ve hřbetě.

Vyvolávací cena
300 Kč (354 Kč)

Aktuální cena
300 Kč (354 Kč)

Začátek aukce:
21. 10. 2022 10:00
Konec aukce:
23. 10. 2022 20:00

Dívka.

Dívka.

Zrzavý, Jan (1890 - 1977)

Originální kresba tužkou 4,9 x 3,4 cm. Signováno dole uprostřed iniciálou J. Z., nedatováno. Rok 1972. Rám, sklo. Předloha k leptu. Prémie Lyry Pragensis.

Dvořák 39.

 

Vyvolávací cena
2 000 Kč (2 363 Kč)

Aktuální cena
3 400 Kč (4 017 Kč)

Začátek aukce:
21. 10. 2022 10:00
Konec aukce:
23. 10. 2022 20:13

Blízkost.

Blízkost.

Žáček, Jiří (1945)

Praha, Spolek českých bibliofilů, 1980. Edice 44. OBr. se slepotiskem, volně vložené listy. 4 (1) s. textu. Čtyři barevné litografie signované a číslované tužkou Pavel Roučka. Typografická úprava Bohuslav Blažej. V tiráži podpis Jiřího Žáčka. Výtisk č. 104/200.

Obálka nahoře pokrčena a ve hřbetě natržena. 

Vyvolávací cena
250 Kč (295 Kč)

Začátek aukce:
21. 10. 2022 10:00
Konec aukce:
23. 10. 2022 20:00

Zaklínač.

(Toyen) Zaklínač.

Žižka, Otokar (1907 - 1963)

Brno, Ingc. Rudolf Kopec a Ingc. Alois Klimka, 1932. OBr. 26 (1) s. Dvě ručně kolorované kresby Toyen. Frontispis signovaný tužkou ! Na titulním listě věnování autora. Soukromý tisk. Celkem 300 číslovaných výtisků, z toho 250 na domácím japanu a  50 na ručním papíře van Gelder. Tento výtisk nečíslován.

Výborný stav.

Vyvolávací cena
10 000 Kč (11 815 Kč)

Aktuální cena
10 000 Kč (11 815 Kč)

Začátek aukce:
21. 10. 2022 10:00
Konec aukce:
23. 10. 2022 20:00