Korespondenční lístek Ignátu Herrmannovi.

Aleš, Mikoláš (1852 - 1913)

Korrespondenz-Karte. Korespondenční lístek. Razítko, prošlé poštou. Adresát: Slovutný pán, p. Ignát Herrmann, spisovatel v Praze II, Václavské náměstí, 32. Datováno Vinohrady, 22.ho ledna 1906. Aleš děkuje za zadání ilustrace Sůva s Klapačkou. Nakreslí pokud možno nejrychleji. Psáno po jedné straně černým perem.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.


Korespondenční lístek Ignátu Herrmannovi.

Kategorie:
Korespondence

  Začátek aukce:
26. 5. 2016 18:00
  Konec aukce:
4. 6. 2016 23:07

  Počáteční cena:
500 Kč (591 Kč)
  Aktuální cena:
580 Kč (685 Kč)

Vedoucí dražitel:
Dražitel č.27, 4. 6. 2016 22:52