Dopis Janu Václavu Benešovskému-Veselému.

Herrmann, Ignát (1854 - 1935)

Datováno V Praze 29/9 1898. Psáno na přeloženém listu papíru po dvou stranách černým perem. Adresát: Vážený pan Jan V. Veselý, člen redakce Nár. Listů v Praze. Na rubu Herrmannovo razítko s adresou. Dopis týkající se ilustrací k Boccacciovu Dekameronu, který Benešovský-Veselý přeložil v roce 1897. Na závěr Herrmann redaktorovi oznamuje, že do Hradce pojede v sobotu a je rád, že pojede s ním.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.


Dopis Janu Václavu Benešovskému-Veselému.

Kategorie:
Autogramy

  Začátek aukce:
11. 4. 2019 10:00
  Konec aukce:
13. 4. 2019 23:59

  Počáteční cena:
240 Kč (284 Kč)
  Aktuální cena:
240 Kč (284 Kč)

Vedoucí dražitel:
Dražitel č.30, 13. 4. 2019 22:07