Dopis Ignátu Herrmannovi.

Čech, Svatopluk (1846 - 1908)

Dopisní papír s hlavičkou časopisu Květy. Bez místa odeslání (Praha), datováno 12/1 1891. Čech zasílá Herrmannovi výnos poplatkového úřadu pro spolek Máj, žádá ho, aby vyřídil, co je potřeba. Opětovnou volbu předsedy spolku nemůže přijmout. Zastával ji prozatimně na čas. Nyní se stěhuje na venkov. Myslí si, že předseda by měl být v Praze. Prosí Herrmanna, aby jeho stanovisko sdělil členům výboru na valné hromadě. Psáno po dvou stranách černým perem. Některé pasáže podtrhnuty Herrmannem modrou pastelkou. Na první straně datum přijetí dopisu, 12/I 1891, na poslední straně totéž datum červenou tužkou.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.


Dopis Ignátu Herrmannovi.

Kategorie:
Autogramy

  Začátek aukce:
20. 10. 2016 10:00
  Konec aukce:
22. 10. 2016 23:59

  Počáteční cena:
800 Kč (945 Kč)
  Aktuální cena:
Ještě nebylo draženo