Dopis Anežce Čermákové-Slukové.

Herrmann, Ignát (1854 - 1935)

Datováno V Praze 2. června 1922. Dle poznámky Herrmanna tužkou je adresátka paní Anežka Čermáková-Sluková, neť Karolíny Světlé, Smíchov, Hřebenky 1320. Herrmann se omlouvá, že píše pozdě. Jednání s panem L. ohledně libreta ke Kondelíkovi se protahuje. Neví ani, jestli je už napsané. Myšlenka zfilmovat Kondelíka se vyskytla už před devíti lety. Od té doby za ním chodí spousta uchazečů od filmu, ale on nechce dát svolení. Kniha má být totiž přeložena do angličtiny a měla by vyjít v Americe. Herrmann předpokládá, že pokud kniha v Americe vyjde, přijdou pak také filmaři, aby natočili film. On sám dává přednost knize, nikdy ho nenapadlo, že by vznikl film. Nechce ale dát svolení, dokud nebude anglický překlad. Bylo by to také mravní zadostiučinění před současnou kritikou. On sice na kritiku nedá, pro něj je hlavní čtenář. Důkazem toho, že se kniha líbí je fakt, že Otec Kondelík vyšel už dvanáckrát a Tchán Kondelík osmkrát. Po vysvětlení svého stanoviska radí Čermákové-Slukové, aby se ve věci tvorby Karolíny Světlé neukvapovala. Pokud může, ať počká, za pár let jí nabídnou dvojnásobek. Ohledně korespondence Vrchlického ještě nic nepodnikl, upozorní pana Klášterského a dr. Thomayera. Psáno na průklepovém papíře po dvou stranách hnědým perem.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.


Dopis Anežce Čermákové-Slukové.

Kategorie:
Autogramy

  Začátek aukce:
20. 10. 2016 10:00
  Konec aukce:
22. 10. 2016 23:59

  Počáteční cena:
500 Kč (591 Kč)
  Aktuální cena:
Ještě nebylo draženo