Smuteční oznámení spisovatele Jaroslava Vrchlického.

Oznámení vystavené Sborem obecních starších královského hlavního města Prahy. Datováno V Praze, dne 10. září 1912. Podepsán Dr. Karel Groš, starosta král. hlav. města Prahy. Pouze tištěný text. Vloženo v originální obálce s hlavičkou Presidia rady kr. hl. města Prahy. Adresát psánčerným perem: Důstojný Pán, pan  Bohumil Reichel, farář evanj. Bratrské církve v Praze II., Hálkova ul. 5.

Výborný stav.


Smuteční oznámení spisovatele Jaroslava Vrchlického.

Kategorie:
Dokumenty

  Začátek aukce:
5. 5. 2023 10:00
  Konec aukce:
7. 5. 2023 21:00

  Počáteční cena:
150 Kč (177 Kč)
  Aktuální cena:
200 Kč (236 Kč)

Vedoucí dražitel:
Dražitel č.11, 7. 5. 2023 20:53