Dvě vizitky.

Grégr, Julius (1831 - 1896)

Vizitky s natištěným jménem Dr. Julius Grégr. Bez údajů (Praha). Psáno vždy po jedné straně. Obě vizitky nalepeny na papíře ze sešitu, červeným perem na něm poznamenáno Grégrovo jméno Herrmannem. První poznámka je psána modrou pastelkou. Grégr žádá Herrmanna, aby se u něj zastavil. Druhá psána tužkou. Grégr prodlužuje Herrmannovi dovolenou o 14 dní.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.


Dvě vizitky.
Kategorie:
Autogramy

  Začátek aukce:
23. 3. 2017 10:00
  Konec aukce:
26. 3. 2017 00:14

  Počáteční cena:
200 Kč (236 Kč)
  Aktuální cena:
425 Kč (502 Kč)

Vedoucí dražitel:
Dražitel č.37, 25. 3. 2017 23:59