(Kundera Ludvík, Koreček Miloš) Česká zima.

Bez místa vydání, Ludvík Kundera, 70. léta 20. stol. OBr., nestr. Soubor 15-ti listů, rukopisných básní, překladů a grafických listů, jeden fokalk Miloše Korečka. Básně a překlady např. od Ludvíka Kundery, Jana Zusky, Any Kunderové, I. Seydlera, A. Tomáše aj. Grafické listy různých technik např. od Dalibora Chatrného, Alexe Berana, Františka Biče, M. Janáčka a dalších. Všechna díla signována, některá datována a číslována. Fokalk Miloše Korečka nesignován. Jediný výtisk !

Unikát. Soubor vydán v jediném výtisku jako poděkování Bohuslavu Illovi za zásluhy o dům č. 124 v Kunštátě (dům Ludvíka Kundery).       


Česká zima.

Kategorie:
Grafika

  Začátek aukce:
26. 10. 2017 10:00
  Konec aukce:
29. 10. 2017 00:32

  Počáteční cena:
4 200 Kč (4 962 Kč)
  Aktuální cena:
8 600 Kč (10 161 Kč)

Vedoucí dražitel:
Dražitel č.42, 29. 10. 2017 00:17