Beckovský Jan František (1657)

O autorovi

Narozen:
1657
Zemřel:
1721

Chrakteristika

Český historik, překladatel, občanským povoláním kněz. Studoval poezii a rétoriku, od roku 1680 byl posluchačem filozofie ve Vídni. v roce 1684 složil řeholní slib v rytířském řádu křižovníků s červenou hvězdou[1]. Věnoval se studiu teologie. Po vysvěcení na kněze roku 1688 působil jako správce klášterní kuchyně. Od roku 1699 byl až do smrti v roce 1725 správcem ženského špitálu u sv. Anežky v Praze. Je autrem kroniky Poselkyně starých příběhův českých, napsal a přeložil několik knih o životech svatých a náboženských knih.