Bílek František (1872)

O autorovi

Narozen:
1872
Zemřel:
1941

Chrakteristika

Český sochař, malíř a grafik. Studoval na akademii umění u prof. Pirnera, poté studoval sochařství v Paříži. Vytvořil velké množství soch a pomníků, několik grafických cyklů, dále se zabýval tvorbou dřevorytů, exlibris a drobných grafik. Toman I, s. 65 - 66.