Seneca Lucius Annaeus (2003)

O autorovi

Narozen:
2003
Zemřel:
2064

Chrakteristika

Římský filozof, dramatik, básník a politik. V Římě získal rétorické a filosofické vzdělání. Za vlády Caliguly se stal senátorem, ale za vlády císaře Claudia byl v r. 41 vypovězen na Korsiku. V roce 49 byl povolán zpět do Říma a stal se vychovatelem budoucího císaře Nerona. Roku 57 byl jmenován konsulem a nějakou dobu se výrazně podílel na správě říše. V roce 65 byl obviněn z účasti na Pisonově spiknutí a byl donucen k sebevraždě. Ve svých filosofických úvahách vycházel ze stoicismu a jeho díla vycházela především z morální filosofie.