Wagner Václav (1893)

O autorovi

Narozen:
1893
Zemřel:
1961

Chrakteristika

Český historik umění, pracovník památkové péče. Vystudoval dějiny umění a klasickou archeologii na Karlově univerzitě, poté nastoupil jako projektant do Státního památkového úřadu, poté učil na Karlově univerzitě. Napsal řadu teoretických odborných prací o památkové péči.