Vysušil Karel (1925)

O autorovi

Narozen:
1925
Zemřel:
Neznámé

Chrakteristika

Český malíř a grafik. Studoval na Škole dekoraticního umění a na AVU u prof. Nejedlého, Mináře a Obrovského. Věnoval se volné grafice, tématem je portrét a figura. Člun SČUG Hollar. Literatura: Chagall XX, s. 331 - 333.