Durdík Josef (1836)

O autorovi

Narozen:
1836
Zemřel:
1901

Chrakteristika

Český filosof, psycholog, estetik, překladatel, literární kritik a poslanec českého zemského sněmu. Vytvořil českou filosofickou terminologii. Nejvýznamnější díla: Dějepisný nástin filosofie novověké (1870), Kritika (1874), Dějiny filosofie nejnovější (1887).