Gebauer Jan (1837)

O autorovi

Narozen:
1837
Zemřel:
1906

Chrakteristika

Český bohemista a literární historik. Vystudoval filozofii na Karlově univerzitě, poté působil jako učitel, v roce 1873 byl jmenován docentem, 1880 profesorem češtiny na Karlově univerzitě. Je považován za zakladatele moderního bádání o češtině. Na přelomu 19. a 20. století se stal vůdčí osobností bohemistiky, slovanské filologie a slovanských studií vůbec.