Gauguin Paul (1847)

O autorovi

Narozen:
1847
Zemřel:
1902

Chrakteristika

Francouzský malíř a grafik, jeden z nejvýznamnějších postimpresionistických malířů, představitel syntetického symbolismu. Zpočátku maloval impresionistické krajiny, v roce 1866 založil nový umělecký směr cloisonismus (konturování barevných ploch výraznými obrysovými liniemi). Důraz kladl na barevnost s potlačením role detailu. Maloval motivy z bretaňského venkova, pak podnikl cestu na Martink a na Tahiti, kde dlouhodobě pobýval a maloval místní motivy. Ovlivnil umělecké směry 20. století, především fauvismus a expresionismus.