Vojtíšek Václav (1882)

O autorovi

Narozen:
1882
Zemřel:
1973

Chrakteristika

Český historik, archivář, profesor na Univerzitě Karlově. Vystudoval historii a pomocné vědy historické na Karlově univerzitě, poté pracoval v Archivu hlavního města Prahy, jehož se stal v roce 1921 ředitelem. Věnoval se především dějinám měst, heraldice a kodikologii.