Bartoš František (1837)

O autorovi

Narozen:
1837
Zemřel:
1905

Chrakteristika

Český (resp. moravský) národopisec, jazykovědec a literární historik. Sběratel a vydavatel lidové slovesnosti. Na hudebních zápisech lidových písní spolupracoval s Loešem Janáčkem. Nejvýznamnější díla: Lid a národ (1883), Dialektologie moravská (1886 - 1895), Naše děti (1888), Kytice z lidového básnictva (1906).