Sezemský Karel (1859)

O autorovi

Narozen:
1859
Zemřel:
1933

Chrakteristika

Český novinář, spisovatel a vydavatel spiritistických spisů. Zabýval se astrologií, spiritismem, okultismem, mediumismem, vědami o skrytých silách, sbíral spiritistické písně medijního původu a modlitby. V letech 1901 - 1934 redigoval časopis Posel záhrobní. Nejvýznamnější díla: Nebezpečí v spiritismu (1905), Rukoznalství čili: Čtení z ruky (1911), Sebrané spiritistické modlitby (1922), Novodobý spiritismus (1925).