Janáček Josef (1924)

O autorovi

Narozen:
1924
Zemřel:
1993

Chrakteristika

Český historik. Po studiu historie pracoval v Archivu hlavního města Prahy, poté v Historickém ústavu Akademie věd. Patřil k předním českým historiků, zabýval se dějinami obchodu, rudolfinskou dobou, dějinami Prahy a dějinami 16. - 18. století. Byl členem redakčních rad několika časopisů a vědeckých rad historických ústavů. Nejvýznamnější díla: Pád Rudolfa II., Rudolf II. a jeho doba, Valdštejnova smrt, Valdštejn a jeho doba, Století zámořských objevů, Malé dějiny Prahy, Čtyři plavby Kryštofa Kolumba.