Navrátil Aleš (1946)

O autorovi

Narozen:
1946
Zemřel:
2019

Chrakteristika

Český pedagog, architekt, malíř a grafik. Věnoval se nejen architektuře, ale i výtvarnému umění, především v oblasti grafiky, malby a figurální tvorby. Uskutečnil více než 20 autorských výstav, první z nich v roce 1967 v Jazzklubu Ornis v Brně. Taktéž se zúčastnil mnoha kolektivních výstav u nás a v cizině (Anglie, Jugoslávie, Mexiko, Francie, Německo a Rakousko). Několik jeho obrazů zdobí interiéry Fakulty architektury, další byly instalovány v novém pavilonu vily Stiassni v Pisárkách. Vydal knihu Obraz a architektura - Zamyšlení nad proměnami vzájemného vztahu (VUTIUM, 2018)