Beninger Eduard (1896)

O autorovi

Narozen:
1896
Zemřel:
1962

Chrakteristika

Rakouský historik. Vystudoval vídeňskou univerzitu, poté nastoupil do prehistorického oddělení Národního muzea ve Vídni, jehož vedoucím se později stal. Ve svém bádání se zaměřil na starověk, především na dějiny Germánů, zabýval se i jazykovými otázkami indogermánštiny a pragermánštiny. Nejvýznamnější díla: Die germanischen Bodenfunde in Mähren (1933), Die germanischen Bodenfunde in Slowakei (1937).