Masaryková Alice (1878)

O autorovi

Narozen:
1878
Zemřel:
1965

Chrakteristika

Česká veřejná činitelka, zakladatelka a první předsedkyně Československého červeného kříže, bojovala za zlepšení sociální situace a vzdělávaní žen. Vystudovala filosofii, sociologii a historii na Karlově univerzitě v Praze a na univerzitách v Berlíně, Lipsku a Chicagu. V roce 1915 - 16 byla vězněna za účast v odboji. Po vzniku Československa se aktivně zúčastnila veřejného a politického života, byla poslankyní Národního shromáždění. V roce 1919 založila Československý červený kříž a 20 let byla jeho předsedkyní. Za jejího působení vyvíjela tato organizace rozsáhlou zdravotnickou, charitativní a sociální činnost. Po smrti své matky zastoupila její místo po boku svého otce T.G. Masaryka, spolupracovala s Josipem Plečnikem při úpravách Pražského hradu.