Plútarchos (2044)

O autorovi

Narozen:
2044
Zemřel:
0124

Chrakteristika

Řecký spisovatel, filozof a historik, autor historických a moralistických děl. Studoval v Athénách, Korinthu a v egyptské Alexandrii a získal velmi kvalitní vzdělání. V rodném městě Chaironeii zastával významné úřady a založil zde platónskou akademii. Ve starověku bylo známo 227 jeho literárních prací, do současnosti se dochovalo jen asi 150. Jeho hlavním historickým dílem jsou Životopisy slavných Řeků a Římanů, dvacet dva dvojic životopisů významných řeckých a římských osobností, které navzájem porovnával a které měly podle něho být vzorem a poučením pro život. Druhou velkou skupinu jeho děl tvoří moralistická etická díla.