Tyl Josef Kajetán (1807)

O autorovi

Narozen:
1807
Zemřel:
1855

Chrakteristika

Český dramatik a spisovatel. Po ukončení gymnázia se stal členem Hilmerovy kočovné společnosti, poté pracoval v kanceláři 28. pěšího pluku a nadále se věnoval literatuře. Od roku 1833 vedl redakci časopisu Jindy a Nyní, který byl o rok později přejmenován na časopis Květy. Ty redigoval do roku 1836 a v letech 1840–1845. Dále vydával časopis Vlastimil (1840–1842), v letech 1846–1849 vydával Pražského Posla. V roce 1835 založil českou ochotnickou společnost, která hrála hry ve Stavovském divadle, kde od roku 1846 působil jako dramatik; ředitelem Hofmanem byl pověřen řízením českých představení. Revolučním roce 1848 se politicky angažoval, což zapříčinilo jeho pozdější propuštění z divadla a Tyl v bídě o několik let později zemřel. Největší díl jeho her tvoří česká historická dramata. Nejvýznamněšjí díla: Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka (1834), Paličova dcera (1847), Krvavý soud aneb kutnohorští havíři (1848), Jan Hus (1848).