Wittlich Petr (1931)

O autorovi

Narozen:
1931
Zemřel:
Neznámé

Chrakteristika

Český historik umění. Vystudoval dějiny umění na Karlově univerzitě, kde od roku 1960 pedagogicky působí, od roku 1992 je profesorem. Zabývá se především dějinami umění 19. a 20. století., uměleckohistorickou metodologií a historiografií. Nejvýznamnější díla: Kresby Jana Štursy (1959), Jacques Lipchitz (1966), České sochařství ve XX. století (1978), Edvard Munch (1985), Jan Preissler. Kresby (1988).