Verlaine Paul (1843)

O autorovi

Narozen:
1843
Zemřel:
1895

Chrakteristika

Francouzský básník, představitel prokletých básníků a symbolismu. Pracoval jako úředník v Paříži, po seznámení s Rimbaudem opustil rodinu a začal s ním žít, postupně propadl alkoholismu a za výstřel na Rimabuda byl odsouzen na 2 roky vězení. Ve svých sbírkách zachycuje citové a náladové odstíny okamžiku, který je spojen s obrazy a představami. V jeho verších je zajímavým způsobem zdůrazněn rytmus a melodie, dosahuje toho tím, že klasický verš nahradil veršem o lichém počtu slabik a rým asonancí. Nejvýznamnější díla: Saturnské básně, Galantní slavnosti, Romance beze slov, Moudrost.