Švabinský Max (1873)

O autorovi

Narozen:
1873
Zemřel:
1962

Chrakteristika

Český malíř a grafik. V letech 1891 - 1898 studoval AVU, žák M. Pirnera a grafiku, žák J. Mařáka. Od roku 1891 člen SVU Mánes, od roku 1917 člen České akademie věd a umění, v roce 1918 spoluzaložil SČUG Hollar. Profesor, později rektor AVU. Začátky jeho tvorby jsou poznamenány symbolismem a secesí, na jejíž podobě se podílel, později se vracel k českému malířství 19. století. Literatura: Chagall XVII, s. 173 - 175.