Amling Karl Gustav (1650)

O autorovi

Narozen:
1650
Zemřel:
1701

Chrakteristika

Německý malíř a rytec. Studoval v Mnichově u J.M. Weniga, bavorský kurfiřt Maxmilián II. ho poslal studovat do Paříže, kde se učil technice rytin. Po návratu do Mnichova se stal dvorním rytcem, kterým zůstal až do smrti. Maloval především portréty vysokých bavorských hodnostářů a šlechty. Literatura: Thieme/Becker 1, s. 409 - 410.