Voltaire (1893)

O autorovi

Narozen:
1893
Zemřel:
1777

Chrakteristika

Vlastním jménem François-Marie Arouet. Francouzský básník, spisovatel a filozof. Studoval na jezuitské koleji v Paříži, pro své pamflety proti regentovi Filipovi II. Orleánskému byl v mládí uvězněn v Bastile. Pro urážku šlechtice byl nucen odejít do Anglie, kde pobýval v letech 1726 - 1729. Poté odešel do Paříže, kde se stal historiografem krále Ludvíka XV. a členem francouzské Královské akademie věd. V letech 1750 - 1753 působil na dvoře pruského krále Fridricha Velikého, pro neshody s králem se však v roce 1753 přestěhoval na své statky ve Švýcarsku. Jeho humanismus vycházel z přesvědčení o rovnosti všech lidí, svými myšlenkami ovlivnil osvícenskou ideologii. Napsal přes padesát literárních děl: povídek, románů, divadelních her, lyrických i epických básní, filozofických úvah, esejů a historických studií. Nejvýznamnější díla: Brutus (1730), Zaira (1732), Candide nebo optimismus (1759).