Zap Karel Vladislav (1811)

O autorovi

Narozen:
1811
Zemřel:
1870

Chrakteristika

Český učitel, spisovatel, historik a publicista. Po studiích na univerztě se stal úředníkem ve Lvově, odkud přispíval do českých časopisů obrázky ze života místních obyvtel. V roce 1845 se vrátil do Prahy, kde pracoval jako účetní a později jako gymnaziální profesor. Zajímal se o staré pražské památky, historii a zeměpis. Založil a redigoval časopis Památky archeologické a místopisné. Pro svůj zájem o umělecké památky je řazen mezi české zakladatele dějin umění. Nejvýznamnjší díla: Popsání hlavního města Království českého Prahy (1835), Všeobecný zeměpis (1846 - 1851), Památky a starožitnosti země České (1864), Historicko – umělecké památky pražské (1864), Českomoravská kronika (1862 - 1872).