Pobuda Karel (1896)

O autorovi

Narozen:
1896
Zemřel:
1950

Chrakteristika

Český učitel a vlastivědný pracovník. Vystudoval ČVUT, poté 30 let pracoval jako učitel na obchodní akademii v Berouně. Zabýval se vlastivědnou prací, napsal několik publikací o historii Berouna a Příbrami. Zajímal se i o stavební památky; založil Spolek pro vnitřní úpravu hornického kostela sv. Prokopa na Březových Horách a Spolek pro opravu svatyň na Tetíně.