Kalandra Záviš (1901)

O autorovi

Narozen:
1901
Zemřel:
1949

Chrakteristika

Český novinář, historik, divadelní a filmový kritik a estetik. Vystudoval filosofii a klasickou filologii na Karlově univerzitě a na univerzitě v Berlíně. Od roku 1923 byl činný v KSČ, pracoval jako redaktor komunistického tisku. Zabýval se marxistickou filosofí, staršími českými dějinami a psychoanalýzou. V roce 1936 se postavil proti stalinským represáliím v SSSR a byl vyloučen z KSČ, poté pracoval v redakci časopisů Světozor a Přítomnost. V letech 1939 - 1945 byl vězněn v koncentračním táboře, po válce se věnoval vědecké práci. V listopadu 1949 byl zatčen a v procesu s Miladou Horákovou a spol. odsouzen k trstu smrti a popraven.