Descartes René (1595)

O autorovi

Narozen:
1595
Zemřel:
1649

Chrakteristika

Francouzský filozof, matematik a fyzik. Tvůrce novověké koncepce subjektu, zakladatel racinalismu a vědeckého objektivismu. Jako první výslovně formuloval zásady vědecké metody, významně se podílel na rozvoji matematiky a fyziky, na vytvoření číselné reprezentace geometrických objektů známé jako kartézská soustava souřadnic, na vzniku analytické geometrie a na matematizaci optiky. Nejvýznamnější díla: Rozprava o metodě (1637), Geometrie a Optika (1637), Meditace o první filosofii (1641), Principy filosofie (1644).