Woermann Karl (1843)

O autorovi

Narozen:
1843
Zemřel:
1932

Chrakteristika

Německý historik umění. Vystudoval práva a pracoval jako státní zástupce v Hamburku. Jeho cesty po Francii, Velké Británii a USA ho přivedly ke studiu dějin umění na univerzitě v Heidelbergu, poté se stal soukromým docentem kulturních dějin a archeologie, v roce 1873 byl jmenován profesorem v Düsseldorfu. V roce 1882 se stal ředitelem Sächsischen Gemäldegalerie v Drážďanech a zasloužil se o rozmnožení tamních sbírek.