Dvořák Max (1873)

O autorovi

Narozen:
1873
Zemřel:
1920

Chrakteristika

Český historik a teoretik umění. Vystudoval historii a dejiny umění, od roku 1898 působil jako asistent, od roku 1902 docent a od roku 1905 profesor dějin umění vídeňské univerzity. Zabýval se idejemi, které jsou zhmotněny v uměleckých dílech, přispěl k docenění manýrismu.