Hajšman Jan (1881)

O autorovi

Narozen:
1881
Zemřel:
1961

Chrakteristika

Český novinář. Pracoval jako úředník v bance, posléze v časopise Čas. Za první světové války se účastnil protirakouského odboje, byl blízkým spolupracovníkem Přemysla Šámala. Po válce se posílel na vybudování ČTK, v letech 1919 - 1920 byl šéfredaktorem Českého slova, od roku 1920 přednostou zpravodajské služby Ministerva zahraničí. Za druhé světové války byl za účast v odboji vězněn v Buchenwaldu. Napsal několik publikací o prvním odboji a cestopisů.