Janoušek Dušan (1927)

O autorovi

Narozen:
1927
Zemřel:
1995

Chrakteristika

Český malíř a grafik. Studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně a na katedře výtvarné výchovy PF UKo v Bratislavě. V letech 1959 - 1991 působil na katedře výtvarné teorie a výchovy PF UP v Olomouci. Věnoval se tvorbě ex libris, v grafice suché jehle. Publikoval mnoho článků v odborných časopisech. Literatura: Chagall IV, s. 170 - 171.