Bismarck Otto von (1814)

O autorovi

Narozen:
1814
Zemřel:
1897

Chrakteristika

Německý politik, říšský kancléř. V roce 1847 se stal poslancem pruského zemského sněmu, v letech 1851 - 1859 byl zástupcem Pruska ve Spolkovém sněmu ve Frankfurtu nad Mohanem. Poté byl tři roky velvyslancem v Petrohradě, odkud byl přeložen do Paříže. V roce 1862 byl jmenován pruským kancléřem, který zůstal až do roku 1890. Jako kancléři se mu podařilo vyhrát válku s Rakouskem, vyloučit Rakousko z rozhodování v Německém spolku, vyhrát válku s Francií, sjednotit Německo vyhlášením císařství v roce 1871 a vyzvednout ho na úroveň světové mocnosti. Po nástupu Viléma II. na trůn byl nucen podat demisi.