Denis Ernst (1848)

O autorovi

Narozen:
1848
Zemřel:
1920

Chrakteristika

Francouzský historik a slavista. Studoval v Paříži a v Praze, profesor dějin na Sorbonně. Zabýval se ruskými, německými a českými dějinami. Za první světové války podporoval Masaryka a Beneše v úsilí o samostatnost Československa, pracoval jako šéfredaktor časopisu La Natione Tcheque. Nejvýznamnější díla: Konem samostatnosti české, Čechy po bílé hoře.