Grafika, Ex Libris

Ex Libris Burdych Al.

Ex Libris Burdych Al.

Kubíček, Ruda (1890 - 1982)

Linoryt 8,5 x 5,8 cm. Signováno vpravo dole v kameni, nedatováno. Rok 1931. 

Cena: 45 Kč


Ex Libris Burdych Al.

Ex Libris Burdych Al.

Kubíček, Ruda (1890 - 1982)

Dřevoryt 8,5 x 6 cm. Signováno vpravo dole tužkou a vdesce. Nedatováno.

Cena: 67 Kč


Ex Libris Dr. K. Procházka. Poštovní holub nad krajinou.

Ex Libris Dr. K. Procházka. Poštovní holub nad krajinou.

Kubíček, Ruda (1890 - 1982)

Linoryt 9,1 x 5,9 cm. Signováno vpravo dole v desce, nedatováno. Rok 1930.

Cena: 45 Kč


Ex libris Emil Žejglic. Tropický ostrov.

Ex libris Emil Žejglic. Tropický ostrov.

Kubíček, Ruda (1890 - 1982)

Litografie 8,5 x 5,8 cm. Signováno vpravo dole v desce, nedatováno. Rok 1933.

Cena: 45 Kč


Ex libris Hana Jandová.

Ex libris Hana Jandová.

Kubíček, Ruda (1890 - 1982)

Barevný dřevoryt 8,2 x 6 cm. Signováno dole uprostřed v desce, nedatováno. Dle poznámky tužkou vzadu rok 1923. Oranžová varianta.

Cena: 50 Kč


Ex libris Hana Jandová.

Ex libris Hana Jandová.

Kubíček, Ruda (1890 - 1982)

Dřevoryt 8,2 x 6 cm. Signováno v desce dole uprostřed, nedatováno. Dle poznámky tužkou vzadu rok 1925.

Cena: 45 Kč


Ex libris J.H. Štěrba.

Ex libris J.H. Štěrba.

Kubíček, Ruda (1890 - 1982)

Litografie 7,7 x 4,9 cm. Signováno vpravo dole v kameni, nedatováno. Rok 1929.

Cena: 45 Kč


Ex libris Jan Štěrba. Žárovky.

Ex libris Jan Štěrba. Žárovky.

Kubíček, Ruda (1890 - 1982)

Zinkografie 6,9 x 5,4 cm. Signováno vpravo v desce uprostřed, nedatováno. Tisk na ručním papíře.

Cena: 45 Kč


Ex libris Jan Unger.

Ex libris Jan Unger.

Kubíček, Ruda (1890 - 1982)

Litografie 5,5 x 4,7 cm. Signováno uprostřed dole v kameni, nedatováno. Rok 1921.

 

Cena: 45 Kč


Ex libris Marie Štěrbová.

Ex libris Marie Štěrbová.

Kubíček, Ruda (1890 - 1982)

Zinkografie 7,2 x 3,9 cm. Signováno vlevo dole v desce, nedatováno.

Cena: 45 Kč


Ex libris Marylka Benešová.

Ex libris Marylka Benešová.

Kubíček, Ruda (1890 - 1982)

Litografie 7,3 x 4,2 cm. Nesignováno, nedatováno. Dle poznámky tužkou vzadu rok 1929.

Cena: 45 Kč


Ex libris Milada Štanclová. Lyžař.

Ex libris Milada Štanclová. Lyžař.

Kubíček, Ruda (1890 - 1982)

Litografie 7,5 x 4,6 cm. Signováno vlevo dole v kameni. Nedatováno. Rok 1930.

 

Cena: 45 Kč


Ex libris Miloš Novotný.

Ex libris Miloš Novotný.

Kubíček, Ruda (1890 - 1982)

Linoryt 7,2 x 5,3 cm. Signováno v desce vpravo nahoře, nedatováno. Dle poznámky tužkou vzadu rok 1930. Tisk na ručním papíře.

Cena: 45 Kč


Ex libris Miloš Vala.

Ex libris Miloš Vala.

Kubíček, Ruda (1890 - 1982)

Litografie 5,3 x 3,8 cm. Signováno vlevo dole v kameni, nedatováno. Rok 1929.

Cena: 45 Kč


Ex Libris Miloš Vala.

Ex Libris Miloš Vala.

Kubíček, Ruda (1890 - 1982)

Zinkografie 4,8 x 4 cm. Nesignováno, nedatováno. Rok 1930. Tisk na ručním papíře. Modrá varianta.

Cena: 42 Kč


Ex libris Miloš Vala. Divadelní masky.

Ex libris Miloš Vala. Divadelní masky.

Kubíček, Ruda (1890 - 1982)

Zinkografie 9,5 x 6,4 cm. Signováno vlevo dole v desce, nedatováno. Rok 1932.

Cena: 45 Kč


Ex libris Miloš Vala. Dívka, kytice a housle.

Ex libris Miloš Vala. Dívka, kytice a housle.

Kubíček, Ruda (1890 - 1982)

Litografie 7,4 x 5,2 cm. Signováno vpravo dole v desce, nedatováno. Rok 1931.

Cena: 45 Kč


Ex libris Miloš Vala. Kostel.

Ex libris Miloš Vala. Kostel.

Kubíček, Ruda (1890 - 1982)

Zinkografie 8,4 x 5,7 cm. Signováno vlevo dole v desce, nedatováno. Rok 1932.

Cena: 45 Kč


Ex libris Miloš Vala. Lyže a tenisová raketa.

Ex libris Miloš Vala. Lyže a tenisová raketa.

Kubíček, Ruda (1890 - 1982)

Zinkografie 8,4 x 4,5 cm. Signováno vlevo dole v desce. Nedatováno. Rok 1932.

Cena: 45 Kč


Ex libris Olga Žižková.

Ex libris Olga Žižková.

Kubíček, Ruda (1890 - 1982)

Litografie 8,5 x 4,7 cm. Signováno vpravo dole tužkou, nedatováno. Rok 1933.

Cena: 50 Kč