Dokumenty

28. říjen. T.G. Masaryk zasloužil se o českoslov. stát !

28. říjen. T.G. Masaryk zasloužil se o českoslov. stát !

Pohlednice 10,5 x 15 cm. Známka, razítko, prošlé poštou. Adresát: Pan Zdeníček Drozen, řídící učitel, Vršovice, Bulharská 622, III. p. Datováno Praha - Hrad 28.IX. 1937. Psáno modrým perem. Pisatelka, maminka adresáta,  posílá v upomínku prvního 28.X. bez T.G. Masaryka.

Výborný stav. Zajímavý historický dokument.

Cena: 45 Kč


Smuteční oznámení.

Smuteční oznámení.

Bartoš, Josef PhDr. (1887 - 1952)

Parte hudebního skladatele, profesora PhDr. Josefa Bartoše. Zemřel v pondělí dne 27. října 1952. Rozloučení se konalo v pátek 31. října 1952 v krematoriu hlav. města Prahy. Datováno Praha XIII, Minská 6, dne 27. října 1952. Vzadu adresát modrým perem: Josef Drozen, Bulharská 2, Praha XIII. Známka, razítko, prošlé poštou.

Přeloženo.  

Cena: 10 Kč


Smuteční oznámení.

Smuteční oznámení.

Drozen, Josef (1892 - 1969)

Parte houslisty, violisty, člena České filharmonie Josefa Drozena. Zemřel 20. dubna 1969. Rozloučení proběhlo v pátek 25. dubna 1969 v chrámu Páně sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Datováno V Praze - Vršovicích, Bulharská 2 dne 20. dubna 1969.

Přeloženo.

Cena: 10 Kč


Dokumenty týkající se sporu malíře Jana Zrzavého s Ludmilou Nerudovou.

Dokumenty týkající se sporu malíře Jana Zrzavého s Ludmilou Nerudovou.

1. Dopis právního zástupce Jana Zrzavého paní Ludmile Nerudové z Neratovic. Datováno v Praze dne 5. září 1958. Právník Dalibor Plachta vyzývá adresátku, aby zaplatila malíři dluh ve výši 1300,- Kč, jinak na ní bude podána žaloba. Nerudová si od malíře půjčila 1800,- Kč s tím, že bude splácet 200,- Kč měsíčně. Dluh měl být uhrazen do března 1957. Dosud však Nerudová uhradila pouze 500,- Kč. Psáno na papíře A4 po jedné straně na stroji. 2. Platební rozkaz vydaný Lidovým soudem v Mělníce na základě žaloby Jana Zrzavého. Datováno V Mělníce dne 8.XII. 1958. Soud ukládá Nerudové, aby do 15-ti dnů uhradila malíři 1300,- Kč s úroky a soudní poplatky, jinak na ni bude uvalena exekuce. Pokud adresátka podá proti rozkazu odpor, musí jej opatřit příslušnými kolky. Psáno po jedné straně na stroji na papíře A4. Razítka. 3. Tentýž platební rozkaz bez vyplněných údajů. Celkem tři kusy.   

Cena: 668 Kč


Dědická smlouva o majetku Georga Richtera z Růžové z roku 1759.

(Růžová) Dědická smlouva o majetku Georga Richtera z Růžové z roku 1759.

Dědické vyrovnání o statku v Růžové mezi Georgem Richterem a Godfriedem Richterem. 2 s. Německý text. 35,3 x 21,7 cm.

Cena: 134 Kč


Edvard Beneš a Hana Benešová v Londýně.

Edvard Beneš a Hana Benešová v Londýně.

Originální fotografie 9 x 13,9 cm. Nedatováno. Fotografie pro týdeník The Czechoslovak Weekly.

Výborný stav.

Cena: 99 Kč


Hana Benešová v Londýně.

Hana Benešová v Londýně.

Originální fotografie 9 x 13,9 cm. Nedatováno. Fotografie pro týdeník The Czechoslovak Weekly.

Výborný stav.

Cena: 99 Kč


Hrob prezidenta T.G. Masaryka v Lánech.

Hrob prezidenta T.G. Masaryka v Lánech.

Pohlednice 10,5 x 15 cm. Známka, razítko, prošlé poštou. Adresát: Pan Zdeníček Drozen, řídící učitel, Vršovice, Bulharská 622, III. p. Datováno Lány 14.IX. - 17.IX. 1937 - Praha - Hrad 17.IX. - 21.IX. 1937 - Lány 14.IX. 1937. Psáno modrým a černým peremperem. Pisatelka, maminka adresáta, posílá v upomínku na smrt prezidenta T.G. Masaryka.

Výborný stav. Zajímavý historický dokument.

Cena: 45 Kč


Smuteční oznámení.

Smuteční oznámení.

Jaroš, Emanuel (1882 - 1959)

Parte hudebního skladatele, varhaníka, pedagoga a jednoho z posledních žáků Antonína Dvořáka a Zdeňka Fibich, Emanuela Jaroše. Zemřel v neděli 12. dubna 1959. Rozloučení proběhlo ve čtvrtek 16. dubna 1959 v ústřední síni Olšanských hřbitovů. Datováno Praha 12, Šumavská 11, dne 14. dubna 1959. Vzadu adresát modrým perem: Pan J. Drozen, člen orchestru, Bulharská 2, Praha - Vršovice. Známka, razítko, prošlé poštou.

Přeloženo.

Cena: 30 Kč


Smuteční oznámení.

Smuteční oznámení.

Koreček, Miloš (1906 - 1989)

Oznámení úmrtí profesora, fotografa Miloše Korečka, člena skupiny Ra. Zemřel dne 21.2. 1989. Rozloučení se konalo v pondělí 27. února 1989 v Nové smuteční síni v Brně-Židenicích. 

Cena: 104 Kč


Křestní list Antona Schütze z roku 1847.

(Liberec) Křestní list Antona Schütze z roku 1847.

Přepis zápisu v křestní knize, dle kterého se 11. srpna 1847 narodil Anton Schütz, syn libereckého soukenického mistra. Německý text. 34 x 21 cm. Suchá pečeť. 1 s.

Nahoře natrženo.

Cena: 193 Kč


Na památku Jos. Lada.

Na památku Jos. Lada.

Lada, Josef (1887 - 1957)

Karta s kresbou Josefa Lady. 14,9 x 10,6 cm. Nesignováno, nedatováno.

Cena: 24 Kč


Pohřeb kyčaře.

Pohřeb kyčaře.

Lada, Josef (1887 - 1957)

Pohlednice s kresbou Josefa Lady. Signováno a datováno vpravo dole v desce Jos. Lada 46. 

Cena: 24 Kč


Lánští odnášejí na hřbitov rakev s ostatky T.G. Masaryka.

Lánští odnášejí na hřbitov rakev s ostatky T.G. Masaryka.

Pohlednice 10,5 x 15 cm. Dvě známky, razítka, prošlé poštou. Adresát: Pan Zdeníček Drozen, řídící učitel, Vršovice, Bulharská 622, III. p. Datováno Praha - Hrad - Lány 21.X. 1937. Psáno modrým perem. Pisatelka, maminka adresáta,  posílá na památku na úmrtí T.G. Masaryka. 

Výborný stav. Zajímavý historický dokument.

Cena: 59 Kč


Vstupenka k smutečním obřadům.

Vstupenka k smutečním obřadům.

Neumann, František (1864 - 1929)

Smuteční karta s tištěným textem 7,8 x 12,7 cm. Na rubu text psaný černým perem, bez datace a místa (Brno). Autorkou je současná partnerka skladatele, slečna Svobodová.

Pozůstalost M. Svobodové, přítelkyně skladatele.

Cena: 42 Kč


Smuteční oznámení a projev místopředsedy Foerstrovy společnosti na pohřbu.

Smuteční oznámení a projev místopředsedy Foerstrovy společnosti na pohřbu.

Plavec DrSc., PhDr. Josef (1905 - 1979)

Text smutečního projevu místopředsedy společnosti J. B. Foerstra Jana Hanuše na pohřbu PhDr. Josefa Plavce, Dr.Sc. v Heřmanově Městci. Přiložena reprodukce parte. Hudební skladatel, dirigent, profesor Karlovy university, předseda společnosti J. B. Foerstra atd., PhDr. Josefa Plavce, Dr.Sc., zemřel 29. června 1979. Rozloučení se konalo ve středu 4. července 1979 v Heřmanově Městci.

Cena: 15 Kč


Smuteční oznámení.

Smuteční oznámení.

Příhonský, Břetislav (1894 - 1931)

Parte houslaře Břetislava Příhonského. Zemřel v neděli 5. dubna 1931. Zpopelněn byl ve čtvrtek 9. dubna 1931. Datováno Praha v dubnu 1931. Vzadu  adresát černým perem: P. T. p. J. Drozen, učitel hudby, Vršovice, Ruská tř. Známka, razítko, prošlé poštou.

Přeloženo.

Cena: 30 Kč


Parník.

Parník.

Fotografie 10,5 x 7,7 cm. Nesignováno, nedatováno (začátek 20. století). Montováno na karton.

Cena: 104 Kč