Dokumenty

Dokumenty týkající se sporu malíře Jana Zrzavého s Ludmilou Nerudovou.

Dokumenty týkající se sporu malíře Jana Zrzavého s Ludmilou Nerudovou.

1. Dopis právního zástupce Jana Zrzavého paní Ludmile Nerudové z Neratovic. Datováno v Praze dne 5. září 1958. Právník Dalibor Plachta vyzývá adresátku, aby zaplatila malíři dluh ve výši 1300,- Kč, jinak na ní bude podána žaloba. Nerudová si od malíře půjčila 1800,- Kč s tím, že bude splácet 200,- Kč měsíčně. Dluh měl být uhrazen do března 1957. Dosud však Nerudová uhradila pouze 500,- Kč. Psáno na papíře A4 po jedné straně na stroji. 2. Platební rozkaz vydaný Lidovým soudem v Mělníce na základě žaloby Jana Zrzavého. Datováno V Mělníce dne 8.XII. 1958. Soud ukládá Nerudové, aby do 15-ti dnů uhradila malíři 1300,- Kč s úroky a soudní poplatky, jinak na ni bude uvalena exekuce. Pokud adresátka podá proti rozkazu odpor, musí jej opatřit příslušnými kolky. Psáno po jedné straně na stroji na papíře A4. Razítka. 3. Tentýž platební rozkaz bez vyplněných údajů. Celkem tři kusy.   

Cena: 668 Kč


Dopis úřadu ve Stvolínkách vikariátu z roku 1836.

(Stvolínky) Dopis úřadu ve Stvolínkách vikariátu z roku 1836.

Úřad v Stvolínkách posílá zprávu o procesních záležitostech přípisu z vikariátního úřadu. Datováno Drum, 16. září 1836. 1 s. Německý text. 33,7 x 20,5 cm.

Cena: 89 Kč


Dědická smlouva o majetku Georga Richtera z Růžové z roku 1759.

(Růžová) Dědická smlouva o majetku Georga Richtera z Růžové z roku 1759.

Dědické vyrovnání o statku v Růžové mezi Georgem Richterem a Godfriedem Richterem. 2 s. Německý text. 35,3 x 21,7 cm.

Cena: 134 Kč


Dějiny zábavního a vzdělávacího spolku Olymp v Praze od roku 1882.

Dějiny zábavního a vzdělávacího spolku Olymp v Praze od roku 1882.

Praha, 1882 - 1918. Clpl. vazba s ražbou, zlatá ořízka. nestr. (328 s.). Sepsal Josef Novotný.

Cena: 816 Kč


Ein schönes neues Lied von der neuen Mode.

Ein schönes neues Lied von der neuen Mode.

Bez údajů. 4 tištěné strany.

 

Cena: 119 Kč


Fotografie ze sjezdu Svazu knihkupců a nakladatelů.

Fotografie ze sjezdu Svazu knihkupců a nakladatelů.

Orig. fotografie 17,1 x 22,7 cm, nedatováno.

Cena: 104 Kč


Jiří Wolker na fotografii z roku 1910.

Jiří Wolker na fotografii z roku 1910.

Dvě fotografie z výletu na Macochu u Prostějova. Datováno červenec 1910. Montováno na karton 8,5 x 16,8 cm. Přesný popis účastníků je napsán na zadní straně kartonu perem. Autorkou je jedna z účastnic, která fotografie darovala Dr. Illekovi 4.6. 1960. Mezií výletníky je spisovatel Jiří Wolker, jeho otec Ferdinand Wolker, matka Zdena Wolkerová a teta Dosedělová. 

Cena: 208 Kč


Smuteční oznámení.

Smuteční oznámení.

Koreček, Miloš (1908 - 1989)

Oznámení úmrtí profesora, fotografa Miloše Korečka, člena skupiny Ra. Zemřel dne 21.2. 1989. Rozloučení se konalo v pondělí 27. února 1989 v Nové smuteční síni v Brně-Židenicích. 

Cena: 104 Kč


Křestní list Antona Schütze z roku 1847.

(Liberec) Křestní list Antona Schütze z roku 1847.

Přepis zápisu v křestní knize, dle kterého se 11. srpna 1847 narodil Anton Schütz, syn libereckého soukenického mistra. Německý text. 34 x 21 cm. Suchá pečeť. 1 s.

Nahoře natrženo.

Cena: 193 Kč


Lidové noviny. In memoriam T.G.M.

Lidové noviny. In memoriam T.G.M.

Lidové noviny z 15., 17. a 19. září 1937.

Cena: 148 Kč


List na paměť uložení ostatků básníka

List na paměť uložení ostatků básníka "Máje" Karla Hynka Máchy na Vyšehradský hřbitov dne 7. května 1939.

Praha, Správní komise hlavního města Prahy, 1939. Dvojlist. Vpravo báseň Josefa Hory 7. května 1939. Vlevo čb. fotografie pomníku Karla Hynka Máchy.

Cena: 33 Kč


Literární noviny. Ročník VII.., číslo 15. ,12.4.1958.

Literární noviny. Ročník VII.., číslo 15. ,12.4.1958.

Celé číslo věnováno básníku Vítězslavu Nezvalovi. Obsahuje životpis, vzpomínky kolegů, soupis vydaných sbírek. 12 s. Fotografie v textu.

Opotřebováno.

 

Cena: 104 Kč


Povýšení na plukovníka.

Povýšení na plukovníka.

Machník, František (1886 - 1967)

Jmenovací dekret presidenta republiky Československé a Ministerstva národní obrany pro neznámého důstojníka. Ruční papír se slepotiskovým razítkem Ministerstva národní obrany 30 x 42,2 cm. Červené clpl. pouzdro. Datováno Praha, 2. srpna 1935. Podpis ministra národní obrany Františka Machníka černým perem. Strojem podepsán pan plukovník gšt. Josef Malý, voj.kanc.pres.rep./ZVV. Praha/. Text černý a červený. 

Cena: 242 Kč


Nové ceny knih edice Odeon.

Nové ceny knih edice Odeon.

Praha, Jan Fromek, b.d. Reklamní leták nakladatelství, nestr. (4 s.).

Výborný stav.

Cena: 223 Kč


Parník.

Parník.

Fotografie 10,5 x 7,7 cm. Nesignováno, nedatováno (začátek 20. století). Montováno na karton.

Cena: 104 Kč


Pestrý týden. Ročník VII., číslo 7.

(V + W) Pestrý týden. Ročník VII., číslo 7.

Titulní list týdeníku. Rok 1932. Řídil Jaromír John. Na druhé straně článek k 70. jubileu Sokola. 

Cena: 89 Kč


Potvrzení Právnické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity Karlu Gütterovi z r.1902.

Potvrzení Právnické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity Karlu Gütterovi z r.1902.

Rektor a děkan Právnické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity potvrzují Karlu Gütterovi, že je řádným posluchačem fakulty.

Na okrajích poškozeno.

Cena: 52 Kč


Pozvánka na sjezd Pokrokové mládeže z roku 1909.

(Hradec Králové) Pozvánka na sjezd Pokrokové mládeže z roku 1909.

Pozvánka na sjezd studentské organizace České strany pokrokové s programem sjezdu, ktrý se konal od 17. - 19. září 1909 v Hradci Králové. Rozměr 29 x 23 cm. Dvě tištěné strany.

Cena: 74 Kč


Program Osvobozeného divadla ke hře Caesar.

Program Osvobozeného divadla ke hře Caesar.

Čtyři strany tištěného textu včetně obsazení. Text Voskovec, Werich a Joe Jenčík.

Cena: 45 Kč


Reklamní leták ke knize Země vítězů a jiné básně z knih Otokara Březiny.

Reklamní leták ke knize Země vítězů a jiné básně z knih Otokara Březiny.

Arch papíru. Na první straně ilustrace Jana Konůpka Signováno vpravo dole v desce. Datováno v desce vlevo nahoře MCMXXVII. Na poslední straně seznam publikací edice Vinice a Emporium nakladatelství Aloise Dyka.

Cena: 79 Kč