Dokumenty

Pohled s terasou domu malíře Ferdinanda Engelmüllera.

Pohled s terasou domu malíře Ferdinanda Engelmüllera.

Originální fotografie 10,7 x 16,3 cm. Vzadu poznámka Ignáta Herrmanna tužkou: Pohled s terasou domu malíře Ferd. Engelmüllera v Hluboké cestě (Úvozu) na Hradčanech. Červenec 1916.

Uprostřed fotografie trhlinka. Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Cena: 163 Kč


Dokumenty týkající se sporu malíře Jana Zrzavého s Ludmilou Nerudovou.

Dokumenty týkající se sporu malíře Jana Zrzavého s Ludmilou Nerudovou.

1. Dopis právního zástupce Jana Zrzavého paní Ludmile Nerudové z Neratovic. Datováno v Praze dne 5. září 1958. Právník Dalibor Plachta vyzývá adresátku, aby zaplatila malíři dluh ve výši 1300,- Kč, jinak na ní bude podána žaloba. Nerudová si od malíře půjčila 1800,- Kč s tím, že bude splácet 200,- Kč měsíčně. Dluh měl být uhrazen do března 1957. Dosud však Nerudová uhradila pouze 500,- Kč. Psáno na papíře A4 po jedné straně na stroji. 2. Platební rozkaz vydaný Lidovým soudem v Mělníce na základě žaloby Jana Zrzavého. Datováno V Mělníce dne 8.XII. 1958. Soud ukládá Nerudové, aby do 15-ti dnů uhradila malíři 1300,- Kč s úroky a soudní poplatky, jinak na ni bude uvalena exekuce. Pokud adresátka podá proti rozkazu odpor, musí jej opatřit příslušnými kolky. Psáno po jedné straně na stroji na papíře A4. Razítka. 3. Tentýž platební rozkaz bez vyplněných údajů. Celkem tři kusy.   

Cena: 668 Kč


Dějiny zábavního a vzdělávacího spolku Olymp v Praze od roku 1882.

Dějiny zábavního a vzdělávacího spolku Olymp v Praze od roku 1882.

Praha, 1882 - 1918. Clpl. vazba s ražbou, zlatá ořízka. nestr. (328 s.). Sepsal Josef Novotný.

Cena: 816 Kč


Smuteční oznámení.

Smuteční oznámení.

Koreček, Miloš (1908 - 1989)

Oznámení úmrtí profesora, fotografa Miloše Korečka, člena skupiny Ra. Zemřel dne 21.2. 1989. Rozloučení se konalo v pondělí 27. února 1989 v Nové smuteční síni v Brně-Židenicích. 

Cena: 104 Kč


Dědická smlouva o majetku Georga Richtera z Růžové z roku 1759.

(Růžová) Dědická smlouva o majetku Georga Richtera z Růžové z roku 1759.

Dědické vyrovnání o statku v Růžové mezi Georgem Richterem a Godfriedem Richterem. 2 s. Německý text. 35,3 x 21,7 cm.

Cena: 134 Kč


Literární noviny. Ročník VII.., číslo 15. ,12.4.1958.

Literární noviny. Ročník VII.., číslo 15. ,12.4.1958.

Celé číslo věnováno básníku Vítězslavu Nezvalovi. Obsahuje životpis, vzpomínky kolegů, soupis vydaných sbírek. 12 s. Fotografie v textu.

Opotřebováno.

 

Cena: 104 Kč


Potvrzení Právnické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity Karlu Gütterovi z r.1902.

Potvrzení Právnické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity Karlu Gütterovi z r.1902.

Rektor a děkan Právnické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity potvrzují Karlu Gütterovi, že je řádným posluchačem fakulty.

Na okrajích poškozeno.

Cena: 52 Kč


Pestrý týden. Ročník VII., číslo 7.

(V + W) Pestrý týden. Ročník VII., číslo 7.

Titulní list týdeníku. Rok 1932. Řídil Jaromír John. Na druhé straně článek k 70. jubileu Sokola. 

Cena: 89 Kč


Reklamní leták ke knize Země vítězů a jiné básně z knih Otokara Březiny.

Reklamní leták ke knize Země vítězů a jiné básně z knih Otokara Březiny.

Arch papíru. Na první straně ilustrace Jana Konůpka Signováno vpravo dole v desce. Datováno v desce vlevo nahoře MCMXXVII. Na poslední straně seznam publikací edice Vinice a Emporium nakladatelství Aloise Dyka.

Cena: 79 Kč


Sedmdesátiletý mladík Ilja Erenburg.

Sedmdesátiletý mladík Ilja Erenburg.

Leták. Praha, Sdružení čs. nakladatelství a knižního obchodu, b.d. (60. léta 20. století). Nestr. (3 s.). Na první straně portrét Erenburga od Picassa. 

Cena: 45 Kč


Vysvědčení Josefa Kohouta z hotelu De Saxe v Praze z roku 1923.

Vysvědčení Josefa Kohouta z hotelu De Saxe v Praze z roku 1923.

Hotel De Saxe osvědčuje, že Josef Kohout pracoval ve jmenovaném hotelu od 6. května do 30. srpna 1923 jako jídlonosič k plné spokojenosti ředitelství. Dvě razítka, kolek, podpis ředitele. Datováno 30. srpna 1923.

Cena: 104 Kč


Křestní list Antona Schütze z roku 1847.

(Liberec) Křestní list Antona Schütze z roku 1847.

Přepis zápisu v křestní knize, dle kterého se 11. srpna 1847 narodil Anton Schütz, syn libereckého soukenického mistra. Německý text. 34 x 21 cm. Suchá pečeť. 1 s.

Nahoře natrženo.

Cena: 193 Kč


Poděkování za kondolenci.

Poděkování za kondolenci.

Svoboda, František Xaver (1860 - 1943)

Karta s tištěným textem. 8,5 x 13,5 cm. Datumka přijetí karty Ignátem Herrmannem: 20 led. 1920.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Cena: 52 Kč


Parník.

Parník.

Fotografie 10,5 x 7,7 cm. Nesignováno, nedatováno (začátek 20. století). Montováno na karton.

Cena: 104 Kč


Ein schönes neues Lied von der neuen Mode.

Ein schönes neues Lied von der neuen Mode.

Bez údajů. 4 tištěné strany.

 

Cena: 119 Kč


Program Osvobozeného divadla ke hře Caesar.

Program Osvobozeného divadla ke hře Caesar.

Čtyři strany tištěného textu včetně obsazení. Text Voskovec, Werich a Joe Jenčík.

Cena: 45 Kč