Sedící akt.

Hanák, Miroslav (1946)

Kresba tuší kolorovaná akvarelem 52,8 x 27,5 cm. Signováno vpravo dole, nedatováno. Pasparta.

Chagall III., str. 61.


Sedící akt.

Kategorie:
Kresby

  Cena
4 968 Kč (vč. DPH)
  Dostupnost
volné