Politické dějiny československého národa od r. 1848 až do dnešní doby. I. - IV.

Tobolka, Zdeněk Václav (1874 - 1951)

Praha, Československý kompas, 1933. I. 1848 - 1859. II. 1860 - 1879. III.1. 1879 - 1891. III.2. 1891 - 1914. IV. 1914 - 1918. Clpl. vazby, 191 (3) s. + 395 (4) s. + 634 (3) s. + 357 (3) s + 409 (6) s. Fotografie v textu. Celkem 5 svazků. 

Na hřbetě druhého dílu trhlinka. Na vazbě čtvrtého dílu a dílu III.2. dva fleky.


Politické dějiny československého národa od r. 1848 až do dnešní doby. I. - IV.

Kategorie:
Politologie

  Cena
997 Kč (vč. DPH)
  Dostupnost
volné